top of page

Tragovi

Postoji priča o čovjeku koji se na nebu susreo s Bogom.


Bog mu je pokazao cijeli njegov životni put gde je po tragovima bilo vidljivo da je Bog sve vrijeme koračao pored njega.


Ali onda je čovek ugledao najteže periode svog života i na njima su bili vidljivi tragovi samo jedne osobe.


Tada se obratio Bogu, prebacujući mu:

"Bože, ostavio si me kad mi je bilo teško!"


Na to mu je Bog odgovorio:

"Griješiš, to nisu tvoji tragovi. Tad sam te nosio na rukama."


Narodna priča
留言


Imate potrebu/osjećaj da date komentar na ovaj tekst? Pišite nam na forumu.

bottom of page