top of page
Poslušaj
Pročitaj
Pogledaj
image.png
image.png
Razmisli

Razmišljam o osmom (smrtnom) grijehu.

POSLUŠNOST

Kako god okrenem i obrnem, te iz kojeg god ugla ili aspekta pogledam - i jeste i nije

PRISUTNOST & filter SVJESNOSTI aktivira samosvijest Bića. Ne ega, Bića.

SAVJEST teži jednoti i balansu svepostojećeg. Sebe u sebi. Sebe u drugima. Drugih u sebi

Sociologija i psihologija je napravila šta je mogla, sada je na nama. Svakog’ od nas!

#razmisli #upravičas

I am thinking about the eighth (deadly) sin.

OBEDIENCE

No matter how I turn it, and from any angle or aspect I look at it - it is and it is not

PRESENCE & the filter of AWARENESS activates the self-awareness of the Being. Not the ego, the Being.

CONSCIENCE strives for the unity and balance of the omnipresent. Myself within myself. Self in others. Others in yourself

Sociology and psychology have done what they could, now it's up to us. Each of us!

#think #rightnow

Copyright ©

bottom of page