top of page

De mi - Sehara

Zar ne postoji istinita i važeća doktrina?
"Postoji Istina, milo moje. No doktrina kojoj težiš, apsolutno savršena dogma koja će ti pružiti mudrost, ne postoji. 
Niti bi trebali težiti za savršenom doktrinom.
Teži za savršenstvom u sebi. 
Božansko je u tebi, ne u idejama ili knjigama.
Istina se živi, ne uči."

17. Januar 2015

Beskonačna milost neprekidno teče:
O ljudi, Vi spavate pa je opaziti ne možete !
Rumi

Kažu čini ono sto te ispunjava i bit ćeš sretan.
I ne samo to, stvorit ćeš lijepa sjećanja sa kojima ćeš još jednom biti sretan. I zadovoljan.
Radimo ono što volimo.

16. Dezember 2018

Stop and smell the roses 
Put nazvan “kasnije” vodi u zemlju koja se zove “nikad”.

27. Juni 2021

"Sve je na ovom svijetu i bitno i nebitno, i korisno i beskorisno. Vjera, međutim, zna da bude i opasna. Ko vjeruje? Onaj koji ne zna. A šta čini onaj koji hoće da sazna? Ne vjeruje.
To ne znači da takav čovjek ne vjeruje u Boga, već da ne vjeruje u um sam po sebi, on ne vjeruje u instrument vjere i nevjere.

Igra na sebi, dakle, nije ni teizam ni ateizam, već smjelost da se ispita stvarnost.

Šta je to sto jeste? U čemu je konačni smisao Postojanja? Zasto jesam i da li uopste je-sam? Ko je taj što traga za sobom? "

--- > Sva ova pitanja su odraz čovjekove zeđi za samim sobom. Nikakva teorija - ma koliko veličanstvena bila – ne moze da ugasi tu suštinsku žed, jer metafizički žubor još više rasplamsava vatru traganja.

"Vjera moze da bude utjeha - zato i kazem da je ponekad opasna. Um je spreman da povjeruje u sve što mu odgovara. Vjerovanje čovjekovo bezuspješan je pokušaj da utjehom obloži stvarnost i da tako, makar i za tren, utopli golotinju svog doživotnog nesnalaženja. Kao uplašeno dijete koje zvižduće u psihološkom mraku, on se brani dogmama, teorijama i riječima, prividno zaglušujuci nepomjerljivu tišinu neznanja. Sve nas to uspavljuje, a pravi cilj je buđenje. Nisam protiv vjere, ali jesam za prekid sna. "

16. Juli 2014  ·

Pitanje: 'Ko sam ja?' zapravo ne traži odgovor. 
Svrha pitanja: 'Ko sam ja?' jeste da rastvori identitet onoga koji pitanje postavlja.

Septembar 2020

Da se ja pitam - religiozne, vjerske i spiritualne  ustanove bih restaurirala u svete hramove ljutnje/bijesa.
 
#emotivnainteligencija
© Enisa Alić

12.06.2021

Bože,
sačuvaj me mudrosti koja ne plače,
filozofije koja se ne smije
i veličine koja se ne klanja pred djecom.
--- Khalil Gibran

11. Mai 2014

Božiji čovjek projezdio kroz nepostojanje,
Božlji čovjek - od ovog svijeta suspregnut posvema.
Božiji čovjek se skrio, zašlo je Sunce vjere,
Božijeg čovjeka traži i nadji, inače spasa nema. 
--- Rumi

12. Mai 2011

See I can't promise you things, but I can promise you these,
Hands I can hold I can hold

13. April 2020

Umij se sa Izvora !

17. Januar 2013

We are living on the Planet as if we have another one to go to. 
Zivimo na Zemlji kao da imamo drugu na koju mozemo otići.

25. Juli 2014

Jedina osoba koja je sa nama cijeli naš život smo mi sami.
Budite dobri prema toj osobi.

24. Februar 2012

Beskonačna milost neprekidno teče:
O ljudi, Vi spavate pa je opaziti ne možete !
Rumi

Beskonačna milost neprekidno teče:
O ljudi, Vi spavate pa je opaziti ne možete !
Rumi

Nismo samo vezani za ljude koji nam se sviđaju ili koje volimo.
Naša vezanost za one koji nam se ne sviđaju ili koje mrzimo je mnogo dublja.

Februar 2019

Nismo izabrale (naj)lakši Put, ali je naš.

25. April 2020

"Sve je na ovom svijetu i bitno i nebitno, i korisno i beskorisno. Vjera, međutim, zna da bude i opasna. Ko vjeruje? Onaj koji ne zna. A šta čini onaj koji hoće da sazna? Ne vjeruje.
To ne znači da takav čovjek ne vjeruje u Boga, već da ne vjeruje u um sam po sebi, on ne vjeruje u instrument vjere i nevjere.

Igra na sebi, dakle, nije ni teizam ni ateizam, već smjelost da se ispita stvarnost.

Šta je to sto jeste? U čemu je konačni smisao Postojanja? Zasto jesam i da li uopste je-sam? Ko je taj što traga za sobom? "

--- > Sva ova pitanja su odraz čovjekove zeđi za samim sobom. Nikakva teorija - ma koliko veličanstvena bila – ne moze da ugasi tu suštinsku žed, jer metafizički žubor još više rasplamsava vatru traganja.

"Vjera moze da bude utjeha - zato i kazem da je ponekad opasna. Um je spreman da povjeruje u sve što mu odgovara. Vjerovanje čovjekovo bezuspješan je pokušaj da utjehom obloži stvarnost i da tako, makar i za tren, utopli golotinju svog doživotnog nesnalaženja. Kao uplašeno dijete koje zvižduće u psihološkom mraku, on se brani dogmama, teorijama i riječima, prividno zaglušujuci nepomjerljivu tišinu neznanja. Sve nas to uspavljuje, a pravi cilj je buđenje. Nisam protiv vjere, ali jesam za prekid sna. "

16. Juli 2014  ·

bottom of page