top of page

Ima li smisla?

21. September 2013 ·Bio jednom jedan stari čovjek koji je svakog jutra šetao morskom plažom.


Jednog dana je ugledao dječaka koji je pažljivo podigao nešto i bacio u more.


Zovnuo ga je i rekao : "Dobro jutro dječače, šta radiš tu?"


Dječak se uspravio i odgovorio : "Bacam zvijezde nazad u more. Osjeka je, a i sunce prži. Ako to ne uradim umrijeće."


"Ali mladiću, da li je tebi jasno da se plaža kilometrima i kilometrima proteže. I posvuda leže morske zvijezde. Nemoguće je da ih sve spasiš i to što radiš nema nikakvog smisla."


Dječak je učtivo saslušao čovjeka, sagnuo se, podigao jednu zvijezdu i bacio je u more smiješeći se :


"Ali za ovu zvijezdu ima smisla."Comentarios


Imate potrebu/osjećaj da date komentar na ovaj tekst? Pišite nam na forumu.

bottom of page