top of page

O Vjeri

Sve je na ovom svijetu i bitno i nebitno, i korisno i beskorisno.


Vjera, međutim, zna da bude i opasna.


Ko vjeruje? Onaj koji ne zna.


A šta čini onaj koji hoće da sazna? Ne vjeruje.


To ne znači da takav čovjek ne vjeruje u Boga, već da ne vjeruje u um sam po sebi.


On ne vjeruje u instrument vjere i nevjere.


Igra na sebi, dakle, nije ni teizam ni ateizam, već smjelost da se ispita stvarnost.


Šta je to što jeste?

U čemu je konačni smisao Postojanja?


Zasto jesam i da li uopšte je-sam?

Ko je taj što traga za sobom?


-> Sva ova pitanja su odraz čovjekove zeđi za samim sobom.


Nikakva teorija, ma koliko veličanstvena bila - ne može da ugasi tu suštinsku žed, jer metafizički žubor još više rasplamsava vatru traganja.


Vjera može da bude utjeha - zato i kažem da je ponekad opasna.


Um je spreman da povjeruje u sve što mu odgovara.


Vjerovanje čovjekovo bezuspješan je pokušaj da utjehom obloži stvarnost i da tako, makar i za tren, utopli golotinju svog doživotnog nesnalaženja.


Kao uplašeno dijete koje zvižduće u psihološkom mraku, on se brani dogmama, teorijama i riječima, prividno zaglušujući nepomjerljivu tišinu neznanja.


Sve nas to uspavljuje, a pravi cilj je buđenje. Nisam protiv vjere, ali jesam za prekid sna.
Comments


Imate potrebu/osjećaj da date komentar na ovaj tekst? Pišite nam na forumu.

bottom of page