top of page

Šta je saosjećanje?

29. Nov. 2011 •


Saosjećanje se može definisati kao:


Misao bez vezanosti za ishod.

Osjećaj bez iskrivljenosti.

Emocija bez naboja.
Tako nekako, otprilike.コメント


Imate potrebu/osjećaj da date komentar na ovaj tekst? Pišite nam na forumu.

bottom of page