top of page

Odnos sa djecom


Roditelji trebaju biti svjesni kakva uvjetovanja nameću svojoj djeci.


Djeci treba osigurati svu slobodu da bi iskusili šta je – dobro, šta – loše, da bi sami mogli donositi odluke.


Dozvolite im da oni odrede svoj put. Vi ih samo pažIjivo slijedite, da ne bi upali u jamu. Nikada ne govorite djeci to što nije vaše životno iskustvo.


Priznajte svoje neznanje.


To će vam donijeti poštovanje, donijet će vam povjerenje.


Roditelji uvijek žele da stvore privid da sve znaju.

Odnosite se prema djetetu sa uvažavanjem.


Roditelji zahtijevaju uvažavanje od djece, a zaboravljaju da je to osjećanje obostrano.


Uvažavajte djecu i oni će vas uvažavati.


Vjerujete djeci, i oni će vama vjerovati.


Tada komunikacija postaje moguća. Po-vezanost se jača.Imate potrebu/osjećaj da date komentar na ovaj tekst? Pišite nam na forumu.

bottom of page